SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

.

MIELI MOKINIAI, TĖVELIAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI),

gele 1

 

informuojame, kad mokinių vasaros atostogos prasideda

2021 m. birželio 24 d., baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d.

 

 

Linkime gerai pailsėti. Iki pasimatymo.

 

 

                                                                                                                                        Mokyklos direktorė J. Drobnienė