SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

.

 Mieli mokiniai, tėveliai (globėjai, rūpintojai),

 

GELES 1

informuojame, kad mokinių vasaros atostogos prasideda 2022 m. birželio 29 d., 

baigiasi 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Linkime gerai pailsėti. Iki pasimatymo!