SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Darbuotojų sąrašas

 

VILNIAUS „GIJOS“ JAUNIMO MOKYKLA

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

2018-03-01

Vilnius

Eil.

Nr.

 

Vardas ir pavardė

 

Pareigos

1 2 3
 

Pedagoginiai darbuotojai

 
 

1.

 

Juzė Drobnienė

 

Mokyklos direktorė

 

2.

 

Rasa Dauguvietytė

Ikiprofesinio ugdymo (kompiuterinio raštingumo pagrindų) vyr.  mokytoja
3. Rimantas Dūda Kūno kultūros mokytojas metodininkas
4. Justina Dainovska-Grienenberger  

Matematikos ir informatikos mokytoja

 

5.

 

Jolanta Galinienė

Geografijos, ekonomikos ir verslumo,  istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja
6. Jūratė Golubovskaja Rusų  kalbos mokytoja
 

7.

 

Jolita Gylienė

Chemijos vyr. mokytoja, ikiprofesinio ugdymo (dailiųjų amatų) mokytoja
8. Rasa Juškevičienė Lietuvių kalbos vyr.  mokytoja
9. Galina Kaziukonienė Socialinė pedagogė
10. Jūratė Kaziukonienė Ikiprofesinio ugdymo (dailiųjų amatų) vyr. mokytoja
11. Kristina Martinavičiūtė Dorinio ugdymo (etikos) vyr. mokytoja
12. Gediminas Ožalinskas Muzikos mokytojas
13. Diana Petrikienė Bibliotekininkė
14. Genovaitė Sabuckienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
15. Diana Rupeikienė Muzikos vyr. mokytoja
16. Edita Skarbutovič Chemijos vyr. mokytoja
 

17.

 

Daiva Ūkelytė

Dailės, ikiprofesinio ugdymo (keramikos pagrindų) mokytoja
18. Rolanda Valenčiūtė Biologijos vyr. mokytoja,  anglų kalbos mokytoja
19. Ignatas Iljinychas Psichologo asistentas
 

Technikiniai darbuotojai

 
20. Vida Baranauskienė Rūbininkė
21. Teresa Bulgak Rūbininkė
22. Virginija Gaižutytė Sekretorė
23. Leonardas Kairys Rūbininkas
24. Raimundas Šarko Purkevič IT specialistas