SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Akcija „Visi į mokyklą“

Mieli kolegos,

Siekdami spręsti mokyklos mokinių nelankymo problemas, kiekvieno mėnesio antrąją savaitę visus mokyklos mokytojus, klasių vadovus, specialistus, kitus mokyklos bendruomenės narius kviečiame dalyvauti akcijoje „Visi į mokyklą“

Akcijos tikslai:

1. Pagerinti pamokų lankomumą;

2. Išsiaiškinti realias pamokų praleidinėjimo priežastis, veiksmingiausias priemones sprendžiant mokyklos nelankymo problemas.

Akcijos uždaviniai:

1. Susipažinti su mokinių socialine aplinka, veiksniais, turinčiais įtakos pamokų lankomumui, gyvenimo kokybei, mokymosi motyvacijai:

1.1. Drauge su tėvais, (globėjais, rūpintojais) išsiaiškinti pamokų praleidinėjimo priežastis;

1.2. Išsiaiškinti mokinių ir jų tėvų ( įtėvių), globėjų tarpusavio santykių problemas, kurios trukdo mokiniams lankyti mokyklą, mokytis ir ilsėtis;

1.3. Padėti tėvams suprasti fizinio, psichologinio smurto, grubaus emocinio spaudimo poveikį psichinei ir fizinei vaikų sveikatai, mokymosi motyvacijai, pamokų lankomumui ir drausmei;

1.4. Bendraujant su tėvais ( įtėviais), globėjais neformalioje aplinkoje pabrėžti mokinių ir jų tėvų ( įtėvių), globėjų tarpusavio santykių, susitarimų, paskatinimų, pagyrimų įtaką mokymosi sėkmingumui, vertybinių nuostatų ugdymui, ateities perspektyvoms.

Vykstantys į mokinių namus privalo užsiregistruoti Vizitų į mokinių namus registracijos žurnale. 

Mokinio šeimos aplankymo aktus prašome pateikti direktorės pavaduotojai ugdymui, išsiaiškintas pamokų praleidinėjimo priežastis pristatyti klasių vadovų apskritojo stalo diskusijų metu.