SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Mokyklos taryba

Aukščiausia savivaldos institucija, jungianti mokinių, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų atstovus svarbiausių mokyklos uždavinių sprendimui. Mokyklos tarybos pirmininkas renkamas pirmajame tarybos posėdyje.