SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo grafikas

.

Eil.Nr.       
    Posėdis
      Data           
 Laikas
      Vieta
Atsakingi asmenys
  1.     
Dėl mokinių priėmimo į mokyklą
2017-06-02
10.00 val.
105 kabinetas
G. Sabuckienė
D. Petrikienė
2.
Dėl mokinių priėmimo į mokyklą
2017-08-29
10.00 val.
105 kabinetas
G. Sabuckienė
D. Petrikienė