SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

.

MOKYKLA DALYVAUJA VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOJE „TUK TUK ŠIRDELE – BŪK SVEIKA!“

1122Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacija kartu su Vilniaus miesto savivaldybe 2023 metais įgyvendina visuomenės sveikatos programą  ,,Tuk tuk širdele – būk sveika!“. Tai edukacinė priemonė, supažindindinanti mokinius su sveika gyvensena, gaivinimo pagrindais, širdies ir kraujagyslių ligomis bei jų profilaktika. Programą sudaro 3 paskaitų ciklai, širdies ir kraujagyslių rizikos veiksnių matavimai, praktiniai mokymai ir viktorinos.  

2023 m. lapkričio 21 d. mokykloje vyko pirmasis mokinių susitikimas su gydytojais, kurio metu buvo organizuota paskaita „Klinikinė mirtis. Pradinis gaivinimas ir AID (automatinis išorinis defibriliatorius)“, praktinis gaivinimo pagrindų užsiėmimas, smagi viktorina, kurios nugalėtojai buvo apdovanoti šauniais prizais. Mokyklai suteikta vertinga dalomoji medžiaga  – knygelės, plakatai, mokomieji filmukai apie subalansuotą mitybą, tinkamą produktų pasirinkimą, kasdienius mitybos patarimus.

Nekantraudami laukiame kitų susitikimų!

.

DŽIAUGIAMĖS SOCIALINĖS PEDAGOGĖS GALINOS KAZIUKONIENĖS APDOVANOJIMU!

12Galina 11Vietos savivaldos dienos proga, Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė Galina Kaziukonienė buvo apdovanota atminimo ženklu „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“. 

Pasak socialinės pedagogės, šis apdovanojimas skirtas visai mokyklos bendruomenei: mokiniams – už gerą elgesį, pamokų lankomumą, pasiekimus, mokytojams – už kantrybę, dėmesį, socialinį jautrumą, pagalbos teikimą kiekvienam mokiniui, mokinių tėvams – už kasdienius rūpesčius, įsitraukimą, pagalbą mokyklai ugdant vaikus, mokyklos vadovams – už dėmesį, pagarbą, pagalbą kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui.  

Džiaugiamės, didžiuojamės ir nuoširdžiai sveikiname mūsų socialinę pedagogę. Sėkmės Jums, miela Galina, tolesniuose darbuose, įveikiant vis naujus, kintančius gyvenimo iššūkius. Tegul išmintis telydi Jūsų sprendimus, sėkmė – darbus, o geranoriškumas – šalia esančius  žmones. 

.

MOKYKLA PRADEDA „ERASMUS+“ PROJEKTO VYKDYMĄ 

1200px-Erasmus+_Logo.svg (1)Džiaugiamės, kad 2023-2024 m. m. mokyklos pedagogų bendruomenė aktyviai įsitraukė į „ERASMUS+“ KA1 projekto „Įtraukioji mokyklos kultūra ir skaitmenizacija – raktas į kiekvieno mokinio pažangą ir asmeninę sėkmę“ įgyvendinimą. Projekto metu mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai kvalifikaciją tobulins įvairuose Europos šalyse, o sukaupta patirtimi dalinsis su kolegomis bei pritaikys ją savo darbe.