SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Mokslo metų trukmė

Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokyklos 2021-2022, 2022-2023 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano, patvirtinto Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokyklos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V- 29 (Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokyklos direktoriaus 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-62 redakcija), 7 punktas „Ugdymo proceso organizavimas 2020–2021 mokslo metais“:

7.1. ugdymo procesas pradedamas 2021 m. rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
8-9-10 2022-06-28 37 (185 ugdymo dienos)

 

7.2. mokykla dirba penkias dienas per savaitę;

 

7.3. pamokų trukmė 45 min.;

 

7.4. ugdymo procesas 8–10 klasėse vykdomas trimestrais, nustatoma tokia trimestrų trukmė:

pirmas trimestras: rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.,

antras trimestras: gruodžio 1 d. – kovo 15 d.,

trečias trimestras: kovo 16 d. – birželio 28 d.

 

7.5. skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. –  vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.
Vasaros atostogos 2022 m. birželio 29 d. –  rugpjūčio 31 d.

 

7.6. pamokų ir pertraukų laikas:

1  pamoka   8.35 –  9.20 val.
Pusryčiai
2  pamoka   9.30 – 10.15 val.
3  pamoka 10.25 – 11.10 val.
 Pietūs
4 pamoka 11.40 – 12.25 val.
5  pamoka 12.30– 13.15 val.
6  pamoka 13.20 – 14.05 val.
7  pamoka 14.10 – 14.55 val.

 

7.7. neformaliojo švietimo užsiėmimų ir laikinųjų grupių darbo laikas:

                          13.30 – 16.30 val.