SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Mokslo metų trukmė

Ugdymo proceso organizavimas 2020–2021 mokslo metais

Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokyklos 2019-2020, 2020-201 mokslo metų ugdymo plano, patvirtinto Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V- 29, 9 punktas „Ugdymo proceso organizavimas 2020–2021 mokslo metais“:

9.1. ugdymo procesas pradedamas 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

 

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
8-9-10 2021-06-23 37 (185 ugdymo dienos)

 

9.2. mokykla dirba penkias dienas per savaitę;

9.3. pamokų trukmė 45 min.;

9.4. ugdymo procesas 8–10 klasėse vykdomas trimestrais.

Nustatoma tokia trimestrų trukmė:

    pirmas trimestras: rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.,

    antras trimestras: gruodžio 1 d. – vasario 28 d.,

    trečias trimestras: kovo 1 d. – birželio 23 d.                                     

9.5. mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

 

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. –  vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.
Vasaros atostogos 2021 m. birželio 25 d. – 2021 m. rugpjūčio 31 d.

 

9.6.  pamokų ir pertraukų laikas:

 

1  pamoka    8.35 –  9.20 val.
Pusryčiai
2  pamoka      9.30 – 10.15 val.      
3  pamoka  10.25 – 11.10 val.      
 Pietūs
4 pamoka 11.40 – 12.25 val. 
5  pamoka    12.30– 13.15 val.
6  pamoka    13.20 – 14.05 val.   
7  pamoka   14.10 – 14.55 val.   

 

       9.7.   neformaliojo švietimo užsiėmimų ir laikinųjų grupių darbo laikas:

      13.30 – 16.30 val.