SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Tarptautiniai projektai

ERASMUS + KA1 PROJEKTAS „SĖKMINGA JAUNIMO MOKYKLA: EFEKTYVUS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ UGDYMAS IR KLASĖS VALDYMAS

Kviečiame paskaityti mokytojų, pagalbos mokytojų, dalyvavusių projekte, straipsnius, kuriuose jie dalijasi mokymuose įgyta patirtimi ir praktiniais patarimais.

Kūrybinės dramos metodas: kuo įdomus šis metodas ir kodėl jį verta naudoti pamokose

Veiksmingi praktinės komunikacijos būdai sprendžiant konfliktus ir lavinant emocinį intelektą

Menas kaip terapija: kaip atliepti individulius mokinių poreikius

Mokinių lankomumo skatinimas: praktinis požiūris į nelankymo prevenciją

 

ES PROJEKTAS „PEDAGOGŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“

ES PROJEKTAS „JAUNIMO MOKYKLŲ APLINKOS PRITAIKYMAS“