SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Mokinių taryba

Nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, ginanti mokinių teises ir interesus, teikianti siūlymus mokyklos tarybai, mokyklos administracijai įvairiais mokyklos bendruomenės narių bendrabūvio, mikroklimato gerinimo, patyčių prevencijos, popamokinio užimtumo klausimais.