SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Mentorystė

Mokykloje išplėtota mentoriška veikla. Mokinių mentoriais gali tapti ne tik mokytojai, mokykloje dirbantys specialistai, bet ir kiti mokyklos bendruomenės nariai. Mentorystė – neformalus bendravimas ir bendradarbiavimas su mokiniu. Ši veikla gali būti plėtojama bet kuriuo laiku, tarpusavyje sutartoje vietoje (pvz. mokykloje, teatre, miesto kultūrinėse, edukacinėse erdvėse ir pan.). Vyresni žmonės, tam tikros srities specialistai, drauge su mokiniais aptaria gyvenimo, mokymosi, laisvalaikio praleidimo, popamokinio užimtumo, sveikatos išsaugojimo klausimus, atsiradusias asmenines problemas, dalijasi gyvenimo patirtimi, didelį dėmesį skiria profesinei karjerai, asmenybės tobulėjimui. Mentoriai pataria mokiniams įvairiais klausimais, orientuoja juos sėkmės link.