SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Tėveliams

KVIETIMAS  TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) DALYVAUTI „TĖVŲ RATO“ SUSITIKIMUOSE

Mokyklos psichologas Ignas kviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) į vakarinius „Tėvų rato“ susitikimus, kurių  metu aptariami patys aktualiausi pozityvių santykių su paaugliais kūrimo ir palaikymo klausimai, dalijamasi gerąja patirtimi auginant ir auklėjant vaikus. Užsiėmimai vyksta antradieniais, trukmė 2 val, grupes sudaro 4-10 dalyvių.

Apie ketinimą dalyvauti „Tėvų rato“ susitikimuose prašome pranešti iš anksto skambinant  telefonu 861347369. 

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLŲ ORGANIZUOJAMOSE VASAROS POILSIO STOVYKLOSE

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimu Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ patvirtintu Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašu, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose. 

Plačiau susipažinti su informacija čia 

Prašymą-paraišką Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui galima teikti šiais būdais:

Mokinio (tėvai (globėjai) prašymą-paraišką (SP-11 forma) gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai. Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinių išmokų skyriui paštu (adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius)  arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą). Prašymo-paraiškos formą galima rasti  https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas.

INFORMACIJA DĖL SVEIKATOS PAŽYMŲ

KviečiInformacinis pranesimas del med.paslaugu 12ame susipažinti su Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus informacija.

Atkreipiame tėvų (globėjų, rūpintojų) dėmesį, kad nepaisant šiuo metu šalyje paskelbto antro karantino, pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos vaikams teikiamos tiek tiesioginio kontakto, tiek nuotoliniu būdu.

 

NEMOKAMOS PSICHOLOGŲ KONSULTACIJOS „TĖVŲ LINIJOJE“

Dėl pandemijos ir karantino smarkiai prastėja tiek suaugusiųjų, tiek vaikų savijauta, o psichologo ar psichoterapeuto konsultacijos tenka laukti net kelis mėnesius. Tačiau kai būtina skubi pagalba, kai sunku suvaldyti emocijas, reikia rekomendacijos dėl konkrečios situacijos ar žmogaus, kuris galėtų išklausyti, vis aktualesne alternatyva tampa emocinės pagalbos linijos.

Nemokamos psichologų konsultacijos „Tėvų linijoje“ padeda sulaukti eilės pas psichologą

f9aeca2e-3435-408d-b4da-b9ce70103585

 

 

 

REKOMENDACIJOS  SIEKIANT UŽKIRSTI KELIĄ VAIKŲ IŠNAUDOJIMUI INTERNETE

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašymą, dalijasi metodine informacija siekiant užkirsti kelią vaikų išnaudojimui internete. Nuo to momento, kai vaikai turi prieigą prie bet kokio elektroninio prietaiso (nešiojamojo kompiuterio, planšetinio kompiuterio ar mobiliojo telefono), reikia atsižvelgti į saugumo aspektus, susijusius su jų naršymu internete. Visada egzistuoja tam tikras žalingų pasekmių rizikos laipsnis, todėl vaikams reikia pasiūlyti priemonių, padedančių jiems apsisaugoti, tačiau ir suaugusiems reikia išlikti budriems, kad pavyktų laiku nustatyti iškilusią seksualinės prievartos internete problemą. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija kviečia susipažinti su mokomąja medžiaga siekiant geriau suprasti, kaip spręsti problemą, nustatyti galimą riziką ar situacijas ir prireikus ieškoti pagalbos.

Leidinys

PAGALBOS VAIKAMS LINIJA KONSULTUOJA VAIKUS IR SUAUGUSIUOSIUS

Informuojame, kad Pagalbos vaikams linija (toliau – PVL)  konsultuoja vaikus ir suaugusiuosius, besikreipiančius dėl vaikų, kai reikalinga kitų įstaigų ar institucijų pagalba (vaikas patiria smurtą mokykloje ar namuose, žino, kad kitas vaikas yra skriaudžiamas ar kt.), besikreipiančiojo sutikimu (pageidaujant užtikrinamas besikreipiančiojo anonimiškumas), inicijuoja pagalbos vaikui teikimą.

Taip pat pažymime, kad su PVL galima susisiekti šiais kontaktais:

  • nemokamu telefono numeriu 116 111 (į skambučius visų pirma atsiliepia Vaikų linijos savanoriai, kurie, kai reikalinga kitų įstaigų ar organizacijų pagalba, skambinančiuosius, esant jų sutikimui, sujungia su PVL konsultantu tolesniam pagalbos organizavimui);
  • elektroniniu paštu info@pagalbavaikams.lt arba skyrybos@pagalbavaikams.lt;
  • tiesioginėmis konsultacijomis „online” (interneto svetainėje www.pagalbavaikams.lt pagrindinio puslapio kairės pusės apačioje rašant skiltyje konsultuokis tiesiogiai) PVL konsultantų darbo metu, darbo dienomis nuo 11 iki 19 val.

REKOMENDACIJOS MOKINIAMS, KAIP PADĖTI SAU KARANTINO METU

NVSC ALGORITMAI TĖVAMS, KAIP ELGTIS, JEI VAIKAS SUSIRGO COVID-19

REKOMENDACIJOS TĖVAMS, KAIP BENDRAUTI SU VAIKAIS IR PAAUGLIAIS APIE KORONAVIRUSĄ (COVID-19)

UGDYMOSI ŠEIMOJE ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

INFORMACIJA DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO, MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO, PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI

INFORMACIJA DĖL ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOS

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vilniuje ir Vilniaus rajone organizuoja Ankstyvosios intervencijos programos vykdymą paaugliams nuo 14 metų, kurie turi eksperimentavimo su alkoholiu ar psichoaktyviosiomis medžiagomis, patirties. Jūsų registracija ir dalyvavimas bus konfidencialūs, net mokyklos vadovybė apie dalyvavimą ataskaitų negaus. Apie programos užbaigimą liudys tik pažymėjimas, kurį išduos Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Išsamus programos aprašymas ir registracija nuorodoje: https://www.vvsb.lt/ankstyvosios-intervencijos-programa/ Registruotis galite: https://bit.ly/2m9c1I8  arba  intervencija@vvsb.lt

Užsiregistruotis taip pat  galite atvykus į Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biurą adresu: Polocko g. 12-2, Vilnius
Pasiteirauti daugiau galite telefonu: +37065992694

Daugiau informacijos apie programą:

https://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija

https://www.vvsb.lt/ankstyvosios-intervencijos-programa/

VAIKŲ PSICHOLOGIJOS IR PSICHOTERAPIJOS CENTRAS

Vaikų psichologijos ir psichoterapijos centre teikiama profesionali psichologinė pagalba vaikams ir jų tėvams, organizuojamos atvejo aptarimo grupės specialistams, dirbantiems su vaikais. Kviečiame apsilankyti Centro svetainėje www.vaikuppc.lt ir skleisti šią žinią visiems, kam būtų aktuali ši informacija.

Centro kontaktai: tel. +37061096019, el. paštas info@vaikuppc.lt, adresas Polocko g. 13-10.

INFORMACIJA DĖL KARJEROS PLANAVIMO

Karjeros planavimo, profesijos pasirinkimo, įsidarbinimo klausimais mokiniams ir jų tėveliams (globėjams, rūpintojams) galima kreiptis į Vilniaus teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro specialistus adresu:

Aguonų g. 4, LT-03213 Vilnius
Tel. (8 5) 233 3834
www.ldb.lt/jaunimui
www.facebook.com/jaunimui
         

EDUKACINĖ MEDŽIAGA APIE TAPATYBĖS VAGYSČIŲ PREVENCIJĄ IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ

Lietuvos vartotojų instituto komunikacijos specialistas Tomas Taškauskas ir jo komanda sukūrė į jaunimą orientuotos įdomios edukacinės medžiagos apie tapatybės vagysčių prevenciją ir asmens duomenų apsaugą. 15 animuotų komiksų atskleidžia, kokios grėsmės reputacijai ir piniginei tyko žmonių, nesaugančių savo konfidencialios informacijos. 
Žiūrėti čia:
 http://www.vartotojai.lt/lt/tapatybe/komiksai
http://www.vartotojai.lt/lt/tapatybe/testas

INFORMACIJA DĖL KARJEROS PLANAVIMO

Karjeros planavimo, profesijos pasirinkimo, įsidarbinimo klausimais mokiniams ir jų tėveliams (globėjams, rūpintojams) galima kreiptis į Vilniaus teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro specialistus adresu:

Aguonų g. 4, LT-03213 Vilnius
Tel. (8 5) 233 3834
www.ldb.lt/jaunimui
www.facebook.com/jaunimui
       

SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE IR VAIKŲ DINGIMO PREVENCIJA

INFORMACINIS LEIDINYS TĖVAMS APIE PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJĄ

INFORMACIJA DĖL INTERNETINĖJE ERDVĖJE PASIRODŽIUSIOS INFORMACIJOS APIE SAVĘS ŽALOJIMĄ IR SAVIŽUDYBES SKATINANČIUS ŽAIDIMUS 

KUR KREIPTIS, JEIGU VAIKAS VARTOJA PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS