SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Mokinių priėmimas į mokyklą

Į Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokyklą mokiniai priimami vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

Prašymai pildomi tik  per e. sistemą https://svietimas.vilnius.lt/, jungiantis per elektroninę bankininkystę ar kitą atpažinimo priemonę.

Tėvai (globėjai, rūpintojai), neturintys galimybės užpildyti prašymą elektroniniu būdu, gali atvykti į mokyklą, kur jiems bus suteikta vieta su kompiuteriu prašymo užpildymui. Su savimi būtina turėti el. bankininkystės duomenis. Prašytume į raštinę kreiptis darbo dienomis 8.00 – 16.00 val.

  • Internetu užpildytus prašymus gauna juose nurodyta (-os) mokykla (-os), kuri(-ios) juos nagrinėja vadovaudamasi(-osi) aprašo IV skyriumi.
  • Prašymai nagrinėjami gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami tik per e. sistemą ir ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d.
  • e. sistema yra susieta su Gyventojų registru, todėl informacija apie gyventojo paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama automatiniu būdu. Svarbu žinoti, kad duomenys e. sistemoje atnaujinami kartą per mėnesį pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos Gyventojų registro duomenis ir keitimai e. sistemoje atliekami per 14 kalendorinių dienų.
  • Prašymus nagrinėja mokyklos priėmimo komisija birželio 1-23 d. ir rugpjūčio 27-31 d.; pirmasis komisijos posėdis šaukiamas ne vėliau kaip birželio 2 d., kiti posėdžiai – birželio 23d., rugpjūčio 27 ir rugpjūčio 31d.
  • Svarbu: tėvai e. sistemoje turi patvirtinti gautą kvietimą į mokyklą, laikydamiesi priėmimo grafike nurodytų terminų. Jeigu tėvai laiku nepatvirtina kvietimų mokytis, e. sistema automatiškai priskiria mokymo įstaigą, kuri yra išsiuntusi kvietimą mokytis ir pagal norą mokytis prašyme yra nurodyta aukščiausiai.

 

Informaciją apie priėmimą į mokyklą teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genovaitė Sabuckienė, sekretorė Virginija Gaižutytė.

el. paštas rastine@gijos.vilnius.lm.lt, tel. (8 5) 276 7430.

 

PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDĖTIS:

Pirmininkė – Genovaitė Sabuckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Komisijos sekretorė – Virginija Gaižutytė, sekretorė;

Nariai:

  • Ignatas Iljinychas, psichologo asistentas;
  • Diana Petrikienė, mokytoja;
  • Galina Kaziukonienė, vyr. socialinė pedagogė.

 

Mokinių priėmimo į Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokyklą tvarkos aprašas

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas