SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Neformalusis švietimas

2022-2023 moklo metais mokykloje organizuojami šie neformaliojo švietimo užsiėmimai:

  • Dailės ir dizaino būrelis
  • Siuvimo ir modeliavimo būrelis
  • Fotografijos būrelis
  • Vilnos vėlimo būrelis
  • Kraštotyros būrelis „Pažink Vilnių“