SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Mokytojų taryba

Nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, svarstanti mokinių ugdymo, pamokų lankomumo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo klausimus.