SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Projektai

  • ERASMUS + KA1 PROJEKTAS „SĖKMINGA JAUNIMO MOKYKLA: EFEKTYVUS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ UGDYMAS IR KLASĖS VALDYMAS“

  • ES PROJEKTAS „PEDAGOGŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“ 

  • ES PROJEKTAS „JAUNIMO MOKYKLŲ APLINKOS PRITAIKYMAS“