SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Sveikatos priežiūra

 

Pagrindinė veikla – užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę,  saugoti, stiprinti mokinių sveikatą, numatyti ir šalinti rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas, kurti sveiką aplinką mokykloje, kuri formuotų mokinių požiūrį į savo sveikatą.