SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Himnas

1. Jauna širdis giesmėj bus gyva.

Aidės skliautais mūsų skambūs balsai.

Tegul šitie garsai tampa kelio pradžia,

To kelio, kuriuo einame mes.

 Priedainis:

Sujunkim širdis ir jaunas rankas,

Aukim, kurkim svajones.

Sustoję draugėn ir surėmę pečius,

Tikėkim mūsų sambūris amžinas bus.

 2. Muzika skamba – sieloj šviesu.

Nuo jos gėrio sėkla pavirs daigeliu.

Užgims daina širdy kiekvienoj,

Skambės dangus manoj Lietuvoj.

 Priedainis:

 3. Būkim, jaunime, gražus kaip dangus,

Eikim, jaunime, tiesos keliu.

Tegul mūsų siela alsuoja darna,

Te darbas mums nebūna sunkus.

 Priedainis: