SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA SIVOS STUDIJA

Projektai

  • ERASMUS + KA1 PROJEKTAS „SĖKMINGA JAUNIMO MOKYKLA: EFEKTYVUS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ UGDYMAS IR KLASĖS VALDYMAS“

  • ES PROJEKTAS „PEDAGOGŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“ 

  • ES PROJEKTAS „JAUNIMO MOKYKLŲ APLINKOS PRITAIKYMAS“ 

  • TARPTAUTINIS PROJEKTAS „IŠ FORMALIOS ŠVIETIMO SISTEMOS IŠKRITUSIŲ JAUNŲ ŽMONIŲ MOTYVAVIMAS IR KOMPETENCIJŲ UGDYMAS NEFORMALIOJO UGDYMO METODAIS“ 

  • „MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA PLIUS“ 

  • NACIONALINIS PROJEKTAS „ALTERNATYVUSIS UGDYMAS“ 

 

vector              1200px-Erasmus+_Logo.svg (1)

           smsm      gamtos mtp